სამეურვეო საბჭო
სამეურვეო საბჭოს თავჯდომარე: თეა შანიძე
თეა შანიძე დაიბადა 1972 წლის 26 თებერვალს ქალაქ ბათუმში. 1995 წელს დაამთავრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1995 წლიდან დღემდე მუშაობს ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებლად. 2013 წელს არჩეულ იქნა სკოლის სამერვეო საბჭოს წევრად. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი
სამეურვეო საბჭოს მდივანი: ლელა კვაჭანტირაძე
ლელა კვაჭანტირაძე დაიბადა 1975 წლის 16 ნოემბერს ქალაქ ბათუმში. 1999 წელს დაამთავრა ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტი. 1996 წლიდან დღემდე მუშაობს ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებლად. 2013 წელს არჩეულ იქნა სკოლის სამერვეო საბჭოს წევრად. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.
სამეურვეო საბჭოს წევრი: ნესტან ქუთათელაძე
სამეურვეო საბჭოს წევრი: ასმათ ბუქიძე
სამეურვეო საბჭოს წევრი: ნაირა შოთაძე
სამეურვეო საბჭოს წევრი: ნინო თურმანიძე